Cam kết của chúng tôi

1-  Cung cấp sản phẩm men vi sinh BZT®  – thương hiệu uy tín toàn cầu đã đăng ký từ năm 1993 của chính hãng sản xuất BIO-FORM, L.L.C – Mỹ.

2-  Các sản phẩm men vi sinh BZT® được sản xuất và đóng gói tại Mỹ áp dụng theo tiêu chuẩn GMP (Thực hành tốt sản xuất) và Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng Mỹ.

3-   Các sản phẩm men vi sinh BZT® áp dụng quy trình công nghệ sinh học tiên tiến nhất và quy trình bao vi nang đã được cấp bằng sáng chế với công thức sinh học hoàn toàn tự nhiên kết hợp các dòng vi khuẩn thích hợp với các enzym đã tinh lọc.

4-  Các sản phẩm men vi sinh BZT® hoàn toàn an toàn đối với người, động vật, thực vật và môi trường.

5-    Các sản phẩm men vi sinh BZT®AQUA, BZT®BIO, BZT®DIGESTER đã được cấp phép lưu hành theo Thông tư số: 57/2009/TT-BNNPTNT ban hành ngày 08/09/2009 về Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Và, sản phẩm men tiêu hóa BZT®PRO-LB, tăng cường hệ miễn dịch BZT®PRE-GE đã được cấp phép lưu hành theo Thông tư số: 36/2012/TT-BNNPTNT ban hành ngày 30/07/2012 về Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

6-  Ban hành tiêu chuẩn chất lượng cơ sở hàng hóa chuyên ngành thủy sản cho các sản phẩm men vi sinh BZT® như sau:

Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2009/A.T.C cho sản phẩm BZT® AQUA

Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 02:2009/A.T.C cho sản phẩm BZT® BIO

Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 03:2009/A.T.C cho sản phẩm BZT® DIGESTER

Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 04:2012/A.T.C cho sản phẩm BZT® PRO-LB

Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 05:2012/A.T.C cho sản phẩm BZT® PRE-GE

7-    Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản

8-    Phát triển công nghệ nuôi trồng thủy sản bền vững sử dụng các sản phẩm men vi sinh BZT® vì lợi ích kinh tế và môi trường xanh

9-    Phát triển hệ thống phân phối các sản phẩm men vi sinh BZT® chuyên nghiệp và tiện lợi