Thống Đốc Bang Oklahoma (Mỹ) trao Chứng nhận Xuất Khẩu Quốc Tế 2011cho Công ty United-Tech – Nhà sản xuất men vi sinh BZT®

Viết ngày

 

Ông John Page – Giám đốc Tài Chính Công ty United-Tech (bên trái) và Bà Mary Fallin – Thống Đốc Bang Oklahoma (bên phải) trong Buổi trao giải   

Phòng Thương Mại Thành phố Tulsa đã mời Ông John Page – Giám đốc Tài Chính Công ty United-Tech đến dự Hội Nghị Thương Mại Quốc tế Oklahoma (Mỹ) năm 2011 và nhận Chứng nhận Xuất Khẩu Quốc Tế cho công ty United-Tech được trao bởi Bà Mary Fallin – Thống Đốc Bang Oklahoma (Mỹ).

Bên cạnh đó, Ông John Page – Giám đốc Tài Chính Công ty United-Tech cũng đặc biệt cảm ơn tất cả khách hàng trên toàn thế giới đã góp phần rất lớn để United-Tech đạt được thành công này.

Nguồn United-Tech News 19/05/2011

Gửi phản hồi

*