BZT® PRO-LB
Định lượng 227gr
Thông tin nổi bật
 • Sản phẩm mới của Bio-Form, L.L.C. – Mỹ
 • Công nghệ sản xuất vi sinh hiện đại
 • Kết hợp 3 dòng Lactobacillus
 • Hoàn toàn tự nhiên và không biến đổi gien
BZT® BIO
Định lượng 227 gram
Thông tin nổi bật
 • Xử lý môi trường ao nuôi trồng thủy sản
 • Phân hủy các chất hữu cơ, ổn định các chỉ tiêu nước và làm sạch bùn đáy ao.
 • Giảm mùi hôi và các loại khí độc
 • Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi.
 • Cân bằng dinh dưỡng cho ao nuôi
 • Giảm các yếu tố gây căng thẳng cho thủy sản nuôi.
 • Phát triển bền vững môi trường sinh thái
BZT® PRE-GE
Định lượng 227gr
Thông tin nổi bật
 • Sản phẩm mới của BIO-FORM, L.L.C. – Mỹ
 • Thành phần chiết xuất 100% tự nhiên
 • Kích thích sự tăng trưởng của vi khuẩn có lợi
 • Công thức phối hợp các thành phần hoàn toàn tự nhiên
Hỏi & Đáp
Định lượng
Thông tin nổi bật
A.T.C họp mặt khách hàng Sóc Trăng
Định lượng
Thông tin nổi bật