Vươn ra ngoài phạm vi kinh doanh thức ăn thủy sản

thucan

Ngoài sản xuất thức ăn thủy sản, Công ty Oversea Feed (OFC) ở Central Visayas, Philipin còn cung cấp thêm các dịch vụ cho các khách hàng của mình, bao gồm từ việc dự báo giá cả xuất bán tại trại nuôi đến cung cấp nhân viên giám sát thu hoạch, vận động thu thập ý kiến […]