Quy trình sử dụng BZT® trong ao nuôi tôm sú

Copy of DSC03373

Qui mô nuôi :10.000 m³ Mật độ thả :10 – 25 con/m³ Thời gian nuôi :05 tháng/vụ THỜI GIAN XỬ LÝ BZT® AQUA (227gr) (XỬ LÝ NƯỚC) BZT® DIGESTER (227gr) (XỬ LÝ ĐÁY) Trước thả giống Sử dụng 300 gr/10.000m³ Trước khi thả giống 2 – 3 ngày Tháng thứ 1 Sử dụng 100 gr/10.000m³ Định kỳ 4 – 5 […]

Quy trình sử dụng BZT® trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng

Cac loai benh truyen nhiem chinh tren tom

Qui mô nuôi :10.000 m³ Mật độ thả :50 – 80 con/m³ Thời gian nuôi :03 tháng/vụ THỜI GIAN XỬ LÝ BZT® AQUA (227gr) (XỬ LÝ NƯỚC) BZT® DIGESTER (227gr) (XỬ LÝ ĐÁY) Trước thả giống Sử dụng 300 gr/10.000m³ Trước khi thả giống 2 – 3 ngày Tháng thứ 1 Sử dụng 100 gr/10.000m³ Định kỳ 4 – 5 […]

Đặc điểm nhận diện sản phẩm BZT® thật

Nhan dien BZT AQUA

1. BZT® AQUA:   Ghi chú: Nhấp chuột vào hình để xem chi tiết hơn Nhãn sản phẩm Tiếng Việt: Ghi chú: Nhấp chuột vào hình để xem chi tiết hơn 2. BZT® DIGESTER: Ghi chú: Nhấp chuột vào hình để xem chi tiết hơn Nhãn sản phẩm Tiếng Việt: Ghi chú: Nhấp chuột vào […]