Tại sao chọn các sản phẩm men vi sinh BZT® ?

goi Digester

                                            Cung cấp các dòng vi khuẩn dị dưỡng tùy nghi và enzyme tinh lọc để tăng cường năng suất hoạt động của ao, kiểm soát và cân bằng tối ưu các chất dinh […]

Một số vấn đề trong cải tạo đáy ao nuôi tôm

Day ao

Giai đoạn cải tạo ao chuẩn bị cho vụ nuôi mới và quy trình quản lý đáy ao trong suốt vụ nuôi là mối quan tâm hàng đầu và đặc biệt của người nuôi tôm. Môi trường đáy ao phải được cải tạo kỹ lưỡng và quản lý tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi […]

Một số quan tâm khi nuôi tôm thẻ chân trắng

 Hình: Ao nuôi tôm thẻ ở Huyện Gò Công Đông – Tiền Giang Chỉ trong vòng vài năm gần đây, nuôi tôm thẻ chân trắng đã phát triển rộng rãi và được bà con hưởng ứng khá nhanh vì một số đặc điểm như: thời gian nuôi ngắn, mật độ nuôi cao, tốc độ tăng […]

Sơ đồ xử lý men vi sinh BZT® đối với tôm thẻ

A. SƠ ĐỒ SỬ DỤNG BZT® TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG MẬT ĐỘ 50 – 80 CON/m2 1. Giai đoạn 1: (xử lý trước khi thả giống) 2. Giai đoạn 2: (xử lý từ khi thả giống đến lúc thu hoạch) 3. Giai đoạn 3: (xử lý sau vụ nuôi) B. SƠ ĐỒ […]

Sơ đồ xử lý men vi sinh BZT® với tôm sú

SO Do Tom Su 25-40 - GD2

A. SƠ ĐỒ SỬ DỤNG BZT® TRONG AO NUÔI TÔM SÚ MẬT ĐỘ 10 – 25 CON/m2 1. Giai đoạn 1: (xử lý trước khi thả giống) Ghi chú: Nhấp chuột vào hình để xem chi tiết hơn 2. Giai đoạn 2: (xử lý từ khi thả đến 150 ngày thu hoạch) Ghi chú: Nhấp […]