Quản lý và điều trị các bệnh thường gặp trên tôm

Viết ngày

 

Tôm bị phân trắng, đường ruột yếu

Sử dụng BZT® AQUA gói 227gr/ 3000-5000m2 và BZT® DIGESTER gói 227gr/3000-5000m2 để cải thiện chất lượng nước và nền đáy ao nuôi.Trộn 5gr BZT® PRO-LB và 5gr BZT® PRE-GE /kg thức ăn cho các cữ ăn trong 5 ngày bệnh sẽ hết

Sau khi điều trị bệnh trộn 2gr BZT® PRO-LB và 2gr BZT® PRE-GE /kg thức ăn cho 2 cữ chính trong ngày để phòng bệnh

 

Tôm gan yếu (bị teo gan, sưng gan…)

Trộn 5gr BZT® PRO-LB và 10gr BZT® PRE-GE /kg thức ăn cho các cữ ăn trong  ngày.Sử dụng BZT® AQUA và BZT® DIGESTER định kỳ để kiểm soắt tốt môi trường ao nuôi.

Sau khi điều trị bệnh trộn 2gr BZT® PRO-LB và 2gr BZT® PRE-GE /kg thức ăn cho 2 cữ chính trong ngày để phòng bệnh

 

Tôm đen mang

Sử dụng BZT® DIGESTER gói 227gr/ 3000m2  liên tục 2 lần cách nhau 3 ngày để cải thiện nền đáy ao.Bổ sung 2gr BZT® PRO-LB và 2gr BZT® PRE-GE /kg thức ăn để tăng sức đề kháng cho tôm.

Tăng cường sục khí và quạt để cung cấp oxy cho tôm.

 

Tôm bị còi, chậm lớn, phân đàn.

Kiểm tra chất và lượng thức ăn sử dụng.Kiểm soát tốt môi trường ao nuôi bằng BZT  BZT® AQUA và BZT® DIGESTER.

Tăng cường khả năng tiêu hóa, hấp thụ thức ăn và sức đề kháng cho tôm bẳng cách trộn 10gr BZT® PRO-LB và 5gr BZT® PRE-GE /kg thức ăn liên tục cho đến khi tôm phục hồi.

Nguyễn Văn Tài

Phòng Kỹ Thuật – Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học A.T.C

Gửi phản hồi

*