Quản lý môi trường ao nuôi bằng sản phẩm BZT®

Viết ngày

Độ trong

Độ pH

Oxy hoà tan

Màu nước

Nguyên nhân

Xử lý

>60cm

8,5-10 D.động <0,3

>7mg/l

Xanh trong

Rong nhớt, láp láp phát triển ở đáy ao

Chưa thả giống, sử dụng dụng cụ có sẵn kéo đáy.

Sau đó xử lý BZT® DIGESTER 1 gói 227g/3000m2 kết hợp xử lý Dolomit vào 9-10h sáng .

8,2-8,6 D.động <0,3

>6mg/l

Xanh nhạt

Tảo chưa phát triển

Xử lý Dolomite và CaCO3 liều lượng 10- 15kg/1000m3 vào 8-9h sáng.

40-60cm

8,0-8,5

D.động

<0,3

6 – 10mg/l

Xanh vàng

Tảo bắt đầu phát triển

Xử lý định kỳ  BZT® AQUA và  BZT® DIGESTER (100gr /ha) để quản lý tốt môi trường ao nuôi.

30-40cm

7,8-8,3

D.động

<0,3

4-9mg/l

Vàng xanh

Tảo đang phát triển

Xử lý định kỳ BZT® AQUA và BZT® DIGESTER để quản lý tốt môi trường ao nuôi ( theo Qui trình sử dụng sản phẩm).

20-30cm

7,8-8,5

D.động:

0,4-0,6

3 – >10mg/l

Xanh

Tảo phát triển mạnh

Xử lý BZT® DIGESTER 1 gói 227gr/3000m2 kết hợp CaO 100kg/ha hoặc CaCO3 200kg/ha lúc 22 – 23h đêm. 3 ngày sau khi xử lý vôi ta xử lý thêm BZT® Aqua 1 gói 227gr/ 5000m2.

Lưu ý : trong quá trình xử lý có thể tôm sẽ bị thiếu oxy nên cần theo dõi để xử lý kịp thời

7,5-8,5

D.động:

0,4-0,6

4 – >10mg/l

Nâu

Tảo độc đang phát triển (Gây tôm vàng mang)

Xử lý BZT® DIGESTER 1 gói 227gr/3000m2 kết hợp CaO 100kg/ha hoặc CaCO3 200kg/ha lúc 22 – 23h đêm. 3 ngày sau khi xử lý vôi ta xử lý thêm BZT® Aqua 1 gói 227gr/ 3000m2.

Tảo độc tàn có thể làm khí độc trong ao cao nên xử  lý Yucca khi cần thiết.

7,5-7,9

D.động

<0,3

3-7mg/l

Vàng

Tảo gần tàn, có bọt nước lăn dài theo dòng chảy

Xử lý Dolomit 100kg/ha 2 ngày liên tục, kết hợp với  BZT® Aqua 1 gói 227gr/ 5000m2.

10-20cm

8,0-9,5

D.động

>0,5

2 – >10mg/l

Xanh đậm

Tảo phát triển quá mạnh

 Xử lý  BZT® DIGESTER 227gr/ 3000m2 kết hợp với  3-5 kg mật đường ( mật mía)/1000m2 lúc 13-15h . Xử lý  CaO 100kg/ha hoặc CaCO3 200kg/ha lúc 22 – 23h đêm. Ngày hôm sau xử lý BZT® Aqua 1 gói 227gr/3000m2.

Nếu tôm có hiện tượng thiếu oxy : ta xử lý Oxy viên  (30kg/ha) hoặc Oxy già (60l/ha)

8,0-10

D.động

>0,6

4 – >10mg/l

Nâu đậm

Tảo độc phát triển mạnh (Gây cho tôm đen mang tấp mé chết)

Xử lý  BZT® DIGESTER 227gr/ 3000m2 kết hợp với  5-10 kg mật đường ( mật mía)/1000m2 lúc 13-15h .

Xử lý  CaO 100kg/ha hoặc CaCO3 200kg/ha lúc 22 – 23h đêm liên tục trong 3 ngày . Ngày hôm sau xử lý BZT® Aqua 1 gói 227gr/3000m2.

Nếu tôm có hiện tượng thiếu oxy : ta xử lý Oxy viên  (30kg/ha) hoặc Oxy già (60l/ha).

Theo dõi lượng khí độc trong ao, bổ sung Yucca khi cần thiết.

7,2-7,7

D.động

<0,2

2-6mg/l

Đục

Tảo tàn, mất tảo

Tăng  cường quạt nước và sục khí, đo oxy hoà tan nếu DO<3,5mg/l xử lý H2O2 (oxy già) 60l/ha hoặc Oxy viên 30kg/ha.  Sáng hôm sau xử lý  Dolomite 200kg/ha, hoặc CaCO3 200kg/ha lúc 8h-9h sáng, xử lý liên tục trong 4 ngày.

Kết hợp với BZT® Aqua 1 gói 227gr/5000m2.

Nguyễn Văn Tài

Phòng Kỹ Thuật – Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học A.T.C

Gửi phản hồi

*