Các nguyên tắc kinh tế về chứng nhận trang trại: cân bằng các lợi ích, các chi phí

Viết ngày

Tóm tắt:

Trong khi có nhiều lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường từ việc cấp chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản thì các trang trại đã chịu hầu hết mọi chi phí, ít nhất là ban đầu. Các trang trại phải đầu tư vào các quy trình, thiết bị và dịch vụ để đạt theo đúng các tiêu chuẩn và có những rủi ro khi các quy trình mới có thể tác động đến năng suất và tăng chi phí sản xuất. Giá trị kinh tế cộng thêm có thể được tạo ra nếu những người hưởng lợi ở phạm vi rộng hơn bù vào một số chi phí về chứng nhận.

 

Thạc sĩ Iain Pollard

Nhà kinh tế nuôi trồng thủy sản

Khi thị trường cho các sản phẩm nuôi trồng thủy sản có chứng nhận tiếp tục mở rộng, nhiều trang trại sẽ cân nhắc đến chi phí và thu nhập liên quan. Một điều được mong đợi là chứng nhận sẽ mang lại thu nhập cho trang trại về thị phần gia tăng, tiếp cận các thị trường giá cao hơn, tiềm năng giá bán cao hơn và luôn được chọn mua.

Hình: Để có được chứng nhận, đặc thù chung các trang trại cần triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ và điều chỉnh quy trình để phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận.

Chứng nhận cũng giúp giảm các rủi ro cho doanh nghiệp và có giá trị tài chính. Với yếu tố tác động chính là nhu cầu thị trường về sản phẩm từ các cơ sở được chứng nhận, vấn đề lớn mà các trang trại đang đối mặt là chứng nhận này có đáng giá không? Các trang trại cần quyết định có đáng hay không khi bỏ thêm các chi phí liên quan để tiếp cận vào thị trường đã chứng nhận.

Có được chứng nhận hay là không thì các trang trại luôn luôn cải thiện quy trình của họ do yêu cầu thị trường cộng với sự hiểu biết tốt hơn về các quá trình hoạt động của riêng họ. Nếu các quy trình thực hành tốt đã được thực hiện thì rồi tại sao không có sự công nhận cho họ?

Khi các trang trại cải thiện rồi thì các chi phí cho chứng nhận nên giảm xuống. Tất nhiên là nếu lợi ích tài chính đối với một trang trại có giá trị hơn chi phí qua một thời gian nhất định thì trang trại đó nên lấy được chứng nhận.

Các lợi ích chứng nhận

Đối với môi trường, xã hội và kinh tế mở rộng (thuê ngoài), chứng nhận nên có các lợi ích quan trọng lý tưởng với các chi phí hạn chế. Các tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản bao gồm tiêu chuẩn nhắm đến giảm những tác động hệ sinh thái, khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên có trách nhiệm, tối thiểu hóa những tác động bên ngoài như ô nhiễm, bảo tồn nước và đảm bảo quần thể cá hoang dã sử dụng trong thức ăn được quản lý bền vững.

Các lợi ích xã hội từ điều kiện làm việc cải thiện và giảm thiểu tác động đến cộng đồng được đem lại là nhờ việc tuân thủ các tiêu chuẩn chứng nhận. Kinh tế vĩ mô có thể trông mong lợi ích, ví dụ từ thu nhập thuế, mức tăng trên tổng giá trị của khối, phát triển hạ tầng, đa dạng hóa và thu ngoại tệ. Các lợi ích khác từ tìm kiếm chứng nhận có thể kể đến những cải thiện về chăm sóc sức khỏe động vật, khí nhà kính hoặc khả năng truy xuất nguồn.

Trong khi có các lợi ích phổ biến từ chứng nhận thì các trang trại phải chịu chi phí, ít nhất là lúc đầu. Các trang trại phải đầu tư vào các quy trình, thiết bị và dịch vụ để đạt theo đúng chuẩn, có những rủi ro khi các quy trình mới có thể ảnh hưởng đến năng suất và làm tăng chi phí sản xuất. Để lấy lại vốn đầu tư thì các trang trại hướng đến thu lợi từ nhu cầu gia tăng đi theo hướng từ các nhà bán lẻ ở các thị trường đã phát triển.

Cam kết thị trường

Cam kết về chứng nhận được thực hiện bởi các nhà thu mua chủ lực bảo đảm một thị trường cho sản phẩm có chứng nhận. Các nhà bán lẻ và các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm này sử dụng chứng nhận để chứng minh các thực hành đúng quy chuẩn và giảm thiểu các rủi ro của họ. Chứng nhận nuôi trồng thủy sản mang đến một giải pháp đơn giản cho thị trường nhằm tránh nhu cầu triển khai các quy tắc quản lý và tự chứng nhận.

Nếu các thị trường đặt chứng nhận thành một yêu cầu để tiếp cận, khi đó giá trị của chứng nhận có thể nhìn thấy về thiệt hại tiềm năng của các thị trường có giá trị cũng như khả năng để nhắm tới các thị trường giá cao hơn. Các hoạt động với nhiều loại hình sản xuất khác nhau có thể có các trang trại được chứng nhận tốt nhất và bỏ quên các trang trại tệ nhất không được chứng nhận để đa dạng hóa thành nhiều thị trường hơn.

Các chi phí về cải thiện

Để đạt chứng nhận, đặc thù chung các trang trại cần triển khai các hệ thống kiểm soát nội bộ nhắm đến các yêu cầu của tiêu chuẩn. Các chi phí liên quan bao gồm chi phí trực tiếp và gián tiếp của việc thực hiện chứng nhận như là nhân sự, thời gian và lương trong việc triển khai hệ thống.

Các chi phí vốn của chứng nhận trang trại có thể bao gồm thiết bị để kiểm tra hoặc các rào cản để ngăn chặn sự thoát ra. Các trang trại có thể cũng chịu chi phí dịch vụ như đổ bỏ chất thải.

Chi phí sản xuất có thể tăng do sử dụng hóa chất hoặc kháng sinh bị hạn chế. Bất kỳ các tác động nào về chi phí thức ăn trực tiếp hoặc hệ số chuyển đổi thức ăn giảm có thể ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận. Các chi phí nhân công có thể cũng tăng do mức lương tối thiểu hoặc điều kiện làm việc cải thiện.

Bổ sung các nguồn lực vào một trang trại liên quan đến chi phí cơ hội cộng với lãi suất theo thời gian. Kết quả tổng chi phí hệ thống để chuyển đổi và vận hành trang trại là để theo đúng với các tiêu chuẩn chứng nhận. Tổng chi phí sẽ phụ thuộc vào quy mô trang trại, quy mô công ty và khoảng cách từ vị trí ban đầu của trang trại cho đến khi có chứng nhận.

Trước khi có được bất kỳ lợi ích nào của chứng nhận, các chi phí bên ngoài can thiệp vào như tư vấn, các đánh giá tác động, huấn luyện và những phí liên quan đến chứng nhận phải được cân nhắc. Trong một số trường hợp, tiền lãi có thể chỉ được nhìn thấy sau một thời gian dài chi phí và khoảng thời gian hoàn vốn có thể lâu hơn nữa.

Các lợi ích gián tiếp

Một số cải thiện trang trại có lợi ích gián tiếp mà không mang lại lợi tức trực tiếp, chẳng hạn như nhân công lành nghề và kiến thức nâng cao. Làm thế nào để tính cả các lợi ích này trong các phân tích kinh tế có thể sẽ là không rõ ràng. Hơn nữa, các chủ trang trại có thể hưởng lợi ở các giai đoạn khác trong chuỗi cung cấp thông qua marketing hoặc các cải thiện chất lượng mang lại do các quy trình nuôi trồng tốt hơn.

Những lợi thế này có các tác động riêng đến giá bán. Đối với các công ty kết hợp với các cơ sở chế biến thì các lợi ích marketing của sản phẩm có chứng nhận có thể bù lại một số chi phí trang trại.

Các trang trại cũng phải cân nhắc vị thế của mình trong chuỗi giá trị, bởi vì các trang trại bán cho các nhà buôn hoặc các công ty chế biến, không phải nhà bán lẻ. Lợi ích của bất kỳ nhãn sinh thái nào phải lọc xuống chuỗi cung cấp ngược về các trang trại. Các hoạt động hợp nhất theo chiều dọc có thể có chuyển giá nội bộ. Nếu các thị trường tại cửa trang trại không rõ ràng thì có thể cần phân tích chuỗi giá trị để xác định các ảnh hưởng của nhu cầu.

Để xác định chi phí, các trang trại có thể thực hiện các phân tích khoảng trống để ước lượng các hoạt động và các chi phí liên quan về những cải thiện cần thiết. Những việc này sẽ giúp thấu hiểu sự chuyển biến cụ thể và các thách thức của việc tuân thủ.

Các triển vọng

Bởi phần lớn lợi ích của chứng nhận không tính đến các quyết định của trang trại về chứng nhận nên sẽ có những trường hợp khi các trang trại không tiến hành làm vì gánh nặng chi phí ban đầu chỉ tập trung vào các trang trại mà không phải tất cả các bên cùng hưởng lợi. Giá trị kinh tế cộng thêm có thể được tạo ra nếu nhiều người hưởng lợi tham gia chi trả một số chi phí chứng nhận và hỗ trợ nông dân lấy chứng nhận.

Sự hỗ trợ có thể được cho là tốt nhất trong giai đoạn đầu để chi trả cho giai đoạn đầu tư. Những người có cổ phần hưởng lợi từ các lợi ích môi trường, xã hội hoặc kinh tế của việc chứng nhận sẽ có động cơ nhiều nhất để cung cấp sự hỗ trợ này. Việc này nằm trong mối quan tâm của họ đối với nhiều trang trại để có được chứng nhận.

Việc hỗ trợ có thể là chu cấp về mặt tài chính với các khoản vay ưu đãi và các ưu đãi thuế, hoặc dưới dạng dịch vụ như huấn luyện hoặc tư vấn, cố vấn. Các tài liệu hướng dẫn là hữu dụng, nhưng tín dụng tài chính cũng cần thiết trong ngắn hạn để trả cho các chi phí ban đầu nhằm có thể hoàn trả đầu tư.

Hình: Các đầu tư về thiết bị và dịch vụ liên quan đến chứng nhận có thể giúp tiếp cận các thị trường quốc tế tốt hơn, cũng như những lợi ích xã hội và môi trường.

Bài viết này được dịch bởi Phòng Kỹ Thuật Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học A.T.C – www.atcvietnam.com.vn
Nguồn: Theo Advocate – Tạp chí thủy sản nuôi toàn cầu tháng 11-12/2012

Gửi phản hồi

*