A.T.C họp mặt khách hàng Sóc Trăng

Su kien ATC

  Trải qua hơn 10 năm kể từ khi BZT® – UNITED-TECH / BIO-FORM, L.L.C. – men vi sinh Mỹ lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ Sinh học A.T.C đã và đang giới thiệu thành công và phổ biến rộng rãi phương pháp xử lý vi sinh BZT® […]

1