Thống Đốc Bang Oklahoma (Mỹ) trao Chứng nhận Xuất Khẩu Quốc Tế 2011cho Công ty United-Tech – Nhà sản xuất men vi sinh BZT®

Bio-Form LLC

  Ông John Page – Giám đốc Tài Chính Công ty United-Tech (bên trái) và Bà Mary Fallin – Thống Đốc Bang Oklahoma (bên phải) trong Buổi trao giải    Phòng Thương Mại Thành phố Tulsa đã mời Ông John Page – Giám đốc Tài Chính Công ty United-Tech đến dự Hội Nghị Thương Mại Quốc […]

1