BZT® BIO
Định lượng 227 gram
Thông tin nổi bật
 • Xử lý môi trường ao nuôi trồng thủy sản
 • Phân hủy các chất hữu cơ, ổn định các chỉ tiêu nước và làm sạch bùn đáy ao.
 • Giảm mùi hôi và các loại khí độc
 • Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi.
 • Cân bằng dinh dưỡng cho ao nuôi
 • Giảm các yếu tố gây căng thẳng cho thủy sản nuôi.
 • Phát triển bền vững môi trường sinh thái
BZT® DIGESTER
Định lượng 227 gram
Thông tin nổi bật
 • Xử lý đáy ao nuôi trồng thủy sản
 • Phân hủy các chất hữu cơ, làm sạch bùn đáy ao
 • Giảm mùi hôi và các loại khí độc
 • Cung cấp hệ vi sinh vật và enzyme có lợi trong ao nuôi
 • Cân bằng dinh dưỡng ao nuôi
 • Giảm các yếu tố gây căng thẳng cho thủy sản nuôi
BZT® AQUA
Định lượng 227gr
Thông tin nổi bật
 • Xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản
 • Phân hủy tự nhiên các chất hữu cơ
 • Ổn định pH, màu nước
 • Khử NH3, loại bỏ H2S
 • Cân bằng dinh dưỡng ao nuôi
 • Phát triển bền vững môi trường sinh thái
1