BZT® PRE-GE
Định lượng 227gr
Thông tin nổi bật
  • Sản phẩm mới của BIO-FORM, L.L.C. – Mỹ
  • Thành phần chiết xuất 100% tự nhiên
  • Kích thích sự tăng trưởng của vi khuẩn có lợi
  • Công thức phối hợp các thành phần hoàn toàn tự nhiên
1