BZT® PRO-LB
Định lượng 227gr
Thông tin nổi bật
  • Sản phẩm mới của Bio-Form, L.L.C. – Mỹ
  • Công nghệ sản xuất vi sinh hiện đại
  • Kết hợp 3 dòng Lactobacillus
  • Hoàn toàn tự nhiên và không biến đổi gien
1